Chorzów, Polsko

Mediacja i arbitraż

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: právnické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.wsb.pl/chorzow/

Twoja wiedza i umiejętności

  • umiejętność negocjacji i rozwiązywania sporów
  • znajomość zasad wykonywania pracy mediatora i arbitra
  • psychologiczne aspekty negocjowania i mediowania.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

  • ośrodki mediacji
  • prowadzenie własnej działalności mediacyjnej
  • sąd arbitrażowy
  • działy prawne przedsiębiorstw
  • administracja rządowa i samorządowa.
Privacy Policy