Grenoble, Francie

Agronomie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Kvalifikace: L3
duration: 1 year
WWW stránka vysoké školy: www.univ-grenoble-alpes.fr/
Privacy Policy