Brno, Česko

Fyzioterapie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.muni.cz/
Privacy Policy