Maynooth, Irsko

Antropologie

Anthropology

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: Level 8 NFQ
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
WWW stránka vysoké školy: www.maynoothuniversity.ie/
Privacy Policy