Dublin, Irsko

Anglický jazyk

English Language

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: UK Level 6
Studium online Studium online
Degree - Honours Bachelor at UK Level 6
WWW stránka vysoké školy: www.open.ac.uk/republic-of-ireland/
Privacy Policy