Riga, Lotyšsko

French Philology

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Duration:4 years Fees:2200 EUR (EU/EEA/Swiss citizens and permanent residence holders) or 2880 EUR (Other countries citizens) per year (2021/22)
WWW stránka vysoké školy: www.lu.lv/en/
Přejděte na
Privacy Policy