Kazan, Rusko

Библиотечно-информационная деятельность

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: novinářství a informace
Privacy Policy