Krasnodar, Rusko

Библиотечно-информационная деятельность

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: novinářství a informace
WWW stránka vysoké školy: kgik1966.ru/
Privacy Policy