Moskva, Rusko

Applied Mathematics & Computer Science

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: matematické a statistické
4 years
WWW stránka vysoké školy: mipt.ru/english/
Privacy Policy