Moskva, Rusko

Aerospace Engineering

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
4 years
WWW stránka vysoké školy: mipt.ru/english/
Privacy Policy