Graz, Rakousko

Archeologie

Archäologie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: BA
Bachelor of Arts, BA
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.uni-graz.at
Privacy Policy