Graz, Rakousko

Fyzika

Physik

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Kvalifikace: BEd, BSc
Bachelor of Science, BSc
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.uni-graz.at
Privacy Policy