Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
systém studia  
kvalifikace - Německo
druh vysoké školy - Německo  
status vysoké školy  
Nalezených: 11
de de
Duální studium
Hamm, Německo
skupina oborů: ekonomické a administrativní
de de
Hamm, Německo
skupina oborů: inženýrsko-technické
de de
Hamm, Německo
skupina oborů: inženýrsko-technické
de de
Hamm, Německo
skupina oborů: sportovní, turistické, služby
de de
Hamm, Německo
skupina oborů: ekonomické a administrativní
de de
Hamm, Německo
skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Privacy Policy